Metoda rada

Ključni element našeg pristupa je korišćenje engleskog jezika tokom celog časa. Na taj način simuliramo prave situacije u kojima biste mogli da se nađete, vežbamo sve jezičke veštine i osim izgradnje rečnika i učenja gramatičkih struktura, gradite i samopouzdanje. Vaš profesor će Vas podsticati da se što više sami ispravljate i prilagodiće tempo rada i materijale Vašim potrebama i interesovanjima.

Radimo sa individualcima ili u malim grupama do četiri polaznika, kako bismo maksimalno bili okrenuti ciljevima naših učenika.

U radu s decom koristimo pesme, glumu, crtanje i igre, kako bi kroz ono što najviše vole razvili ljubav prema jeziku, samopouzdanje i propričali engleski što pre.